Договір публічної оферти

Цей Договір є публічною офертою на офіційному інтернет-сайті Продавця: https://lopeskiala.com/
та відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців/замовників незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).
Чинна оферта, є офіційною пропозицією фізичної особи-підприємця Кіала Освалдо Кіссенго, номер запису в ЄДР юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань 3287918339 від « 20 » лютого 2020р., далі за текстом – "Продавець" або "Виконавець", укласти Договір купівлі-продажу товарів/надання послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин https://lopeskiala.com/, далі по тексту – "Договір".
Покупець, діючи з метою придбання Товару або отримання Послуги, приймає умови цього Договору на наступних умовах.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти.
У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безумовним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти інтернет-магазину є: факт реєстрації Покупця на сайті інтернет-магазину; оформлення замовлення натисканням кнопки "Оформити замовлення"; оформлення замовлення за допомогою засобів телефонного зв’язку, що розміщені в Інтернет-магазині Продавця.
1.2. Оформленням Замовлення Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару, отримання послуги, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Інтернет–магазин» - сайт Продавця (https://lopeskiala.com/), у відповідності до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом укладення електронної угоди.
Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує в Інтернет – магазині інформацію про Товари і/або послуги, що ним реалізуються.
«Покупець», «Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства,яка Акцептувала Публічну оферту, викладену у цьому Договорі.
Сторони – сукупне найменування Продавця і Покупця.
«Товар» - предмет торгівлі (одяг, модель, аксесуари, концертні білети, будь-які інші предмети торгівлі), представлений в інтернет-магазині.
«Замовлення» - належно оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів або отримання Послуг, що адресується Продавцю.
Місце доставки товару – адреса, за якою здійснюється доставка товару Стороною за даним Договором.
«Законодавство» - чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов'язаних з виконанням та/або які виходять з виконання описаних в цьому Договорі зобов´язань.
«Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин.
Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи, яка надає дозвіл на обробку її персональних даних відповідно до мети обробки.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар та/або надати Послугу на основі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов’язується прийняти і оплатити Товар та /або Послугу.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
3.3. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.
3.4. Покупець, укладаючи договір, здійснює добровільний вибір Товару та/або Послуги та оплату Замовлення.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ ТА ПОКУПЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний:
4.1.1. виконувати умови даного Договору;
4.1.2. передати Покупцю у власність Товар або надати Послугу згідно Замовлення Покупця.

4.2. Продавець має право:
4.2.1. вносити зміни у цей Договір без попереднього повідомлення Покупця;
4.2.2. в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Покупець зобов’язаний:
4.3.1. виконувати умови даного Договору;
4.3.2. ознайомитись з інформацією про Товар та/або Послуги, що розміщені на сайті Продавця;
4.3.3. надати достовірну інформацію про свої прізвище, ім'я, контактний телефон для зв'язку, точну і повну адресу, місце доставки, тощо;
4.3.4. не повідомляти третім особам параметри доступу, вказані при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозри щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Продавця;
4.3.5. своєчасно отримати та оплатити Замовлення у будь-який зручний спосіб, що вибрав в інтернет – магазині;
4.3.6. при отриманні Товару у особи/організації, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа (представник юридичної особи), яка здійснила його доставку Покупцеві.

4.4. Покупець має право:
4.4.1. здійснити реєстрацію в інтернет-магазині Продавця;
4.4.2. оформити замовлення за каталогом на відповідній сторінці інтернет-магазину або за допомогою засобів телефонного зв’язку, що розміщені на сайті Продавця;
4.4.3. у разі виникнення питань щодо властивостей та характеристик товарів, перед оформленням замовлення Покупець може звернутися до Продавця будь-яким зручним для нього способом.
4.4.4. в разі відсутності товару, замінити його аналогічним товаром або відмовитися від замовлення;
4.4.5. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар та/або Послугу, що представлені в інтернет-магазині Продавця.
5.2. Покупець самостійно оформлює Замовлення шляхом натискання кнопки "Оформити замовлення" або за допомогою засобів телефонного зв’язку, що розміщені на сайті Продавця.
5.3. Оформити Замовлення на Товари та/або Послуги можуть як зареєстровані Покупці, так і ті, що не пройшли реєстрацію, в тому числі, які здійснюють Замовлення за допомогою засобів телефонного зв’язку, що вказані на сайті інтернет-магазину.
5.4. При відсутності Товару, Продавець (його представник) зобов’язаний повідомити про це Покупця (по телефону або через електронну пошту).

6. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Ціна на кожну позицію Товару та/або Послугу визначається Продавцем та зазначається на сайті інтернет-магазину.
6.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.
6.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:
6.3.1.за допомогою платіжної системи Liqpay;
6.3.2. за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу;
При оплаті замовлення з карти Visa або MasterCard на сайті відразу після оформлення замовлення через систему Liqpay, оплата відбувається безпосередньо на сторінці сайту і захищена сертифікатами безпеки. Ви оплачуєте тільки вартість товару, комісія при оплаті онлайн не стягується.
6.3.3.накладеним платежем при отриманні Замовлення в представництві (відділі) служби доставки ТОВ «Нова Пошта», Укрпошта, Justin.
Комісію за пересилку грошових коштів за допомогою послуг компанії-перевізника Нова Пошта оплачує Покупець.
6.3.4.готівкою при доставці товару кур’єром;
6.3.5.будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.
6.4. Продавець лишає за собою право в односторонньому порядку, на власний розсуд змінювати вартість Товару та/або Послуги, право на проведення акцій, право на встановлення знижок на повний/частковий асортимент Товару та/або Послуг, що розміщені на сайті інтернет-магазину.
6.5.Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар та/або Послугу не допускається.
6.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

7. УМОВИ ДОСТАВКИ

7.1.Доставка Замовлення здійснюється із залученням третіх осіб на вибір Покупця:службою поштового відправлення Укрпошта, службою доставки Нової пошти, Justin, кур‘єрською службою.
7.2.Відправлення Замовлення по Україні здійснюється протягом 2-3 робочих днів з моменту його оформлення.
7.3. Покупець вважається таким, що виконав свій обов'язок з доставки Замовлення в момент передачі Замовлення до служби доставки.
7.4.При поставці Замовлення Покупцю, перевезення та доставка таких Товарів здійснюється за рахунок Покупця.
7.5. Продавець не несе відповідальності за термін доставки Замовлення, так як він залежать від дій третіх осіб.
7.6. Доставка Товару відбувається за адресою, вказаною Покупцем у Замовленні.
7.7. При доставці Замовлень, що виконуються Службами доставки (компаніями-перевізниками), Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з їх Правилами перевезення вантажів.
7.8. Вартість доставки в Інтернет – магазині не вказується, оскільки залежить від діючих тарифів Служби доставки (компанії-перевізника).
7.9. Факт отримання Замовлення та відсутність претензій до якості Товару та/або послуги, Покупець підтверджує власним підписом у одному з цих документів: товарному чеку; товаро-транспортній накладній; декларації компанії-перевізника; видатковій накладній.

8.УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1. При отриманні Товару у відділенні служби доставки, від кур’єра, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.
8.2. Покупець має право протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару обміняти/повернути непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.
8.3.Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) затверджується Кабінетом Міністрів України.
8.4. Обмін Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, комплектність, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, що підтверджує придбання товару у Продавця.
8.5. При поверненні Товару/розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із Покупцем провадяться виходячи з вартості Товару на час його купівлі, за винятком комісійного збору банківських установ та вартості доставки поверненого товару, яку сплачує Покупець і яка не підлягає поверненню.
8.6. Гроші, сплачені за товар, повертаються Покупцю протягом 7 (семи) робочих днів після отримання Продавцем повернутого Товару, який відповідає вимогам 8.4. Договору.
8.7. Гарантійний строк на Товари відповідає вимогам законодавства України.
8.8.Умови гарантійного строку розповсюджуються на Товар, відносно якого Покупцем було пред’явлено документи про сплату його вартості.
8.9. Продавець не несе відповідальності за дефекти товару, та право відмови від товару не діє, якщо товар має механічні пошкодження, про які не було заявлено перевізнику при отриманні Замовлення.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
9.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, що дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, носять непередбачений і невідворотний характер.
9.3. У разі виникнення спорів, розбіжностей, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів.
9.3. У випадках, коли відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він підлягає вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
9.4. Продавець не несе відповідальності:
9.4.1. за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації при оформленні замовлення;
9.4.2.за змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
9.4.3. за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
9.4.4. за дії чи бездіяльність третіх осіб;
9.4.4. за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на Сайті інтернет-магазину.
\

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Договір є обов'язковим для виконання Сторонами по даному Договору.
10.2. Шляхом укладання даного Договору Покупець надає Продавцю згоду на обробку та зберігання своїх персональних даних з метою реалізації відносин, які виникають між Сторонами на підставі даного Договору, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами, збору персональних даних з комерційною метою, відносин у сфері статистики у відповідності з діючим законодавством України.
10.3. Продавець гарантує відповідність зовнішнього вигляду товарів їх зразкам, що розміщені в інтернет-магазині Продавця. Заявлені на сайті характеристики та зовнішній вигляд товару, а саме кольорова гама використаних матеріалів та точність візерунку, можуть несуттєво відрізнятися від їх фактичного вигляду.
10.4. Покупцю мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.
10.5. Сторони встановили, що визнання даного Договору недійсним у будь-якій його окремій частині не є підставою для визнання недійсним даного Договору у його повному обсязі.
10.6. По всім питанням, які не передбачені умовами даного Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

11. ТЕРМІН ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

11.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації в інтернет-магазині https://lopeskiala.com/ і діє до виконання всіх умов договору.Made on
Tilda